Skip to main content

Full text of "Bihar Gazette, 2018-06-01, No. 516"

See other formats


YTGRT tfrO^TO-40 ftjJR TRcflR URT ^ranfitcT 


11 ^sEhsar 1940 (sio) 

Oeio qci^i 516) qcim, sjsR^rr^r. i 75jpr 201 8 


^r?,TT Rftfcf, >!M'M ipfc. tRRT I 

STf^tlcrll 
30 ^ 2018 

7TO 2/’’T^to—01 (^TvjTO)— 11 /2017—1300—01^0 TRT yi>IKHpl0 7g£[R fcFTFT (mffcT WTRT !RIRR 
f^TFT) fst^R, tT^TT eft 3#RJSHT WFT-1883 fcpfcf, 10.10.1961 £RT ^TfecT ^tSTT R^rfcT TfTt RRTRT 

MTRH f^TTR ^ 3#RJSHT WfT-14393 fcpfcf, 15.11.2017 £RT f^RTFfRT ^STT 3TRTRRT PTRrtt 

TRIP f^RTT TjrfT fl RRcT ^ STTefRR if f^tcT 'iM'M c|$t 3TRRJ7HT RR3TT 2/TT^O-OI (RRO)-11 / 

2017-2931 fcpf0 01.12.2017 £RT R^YaTT R^rfcT ^ RRqf%R/3RMqf%cT 7R#[0jfM fWfRj 

R^STT pzf MldilfbH TRT M ^RTTcft cRf sff I RTfR 3#F^HT TfJ WFTftcT ^ TRRTcT T^fcRR 3RT 
Rl’-H1 1 ft ^ STT'ft 'i-Hisff cRT f^wfm Tf^tSTT R?r mRRt *T dl-) SR/TlP RhRT ■§ I vS<K1 ^idW 3 
PlHfeifed R7TR f^rRRffRT R^STT $ RfRTcT RTTeTT t, RRT ^ WU 7^ c[R WH TfTt f%cRT f^TERTf 3 
f^-TTTfm rRfcfT ^fr t, Rrt PR RtfrRcT tR RTcfT t :- 


jfRTTTp 

RFt|T RTprf 


1. 

fs[6K <slM FJcj '*-]c1r9 ^c|l 

1. R-4) fcHfeld (0l^-Ol) 

2. 0J^lcR tR ci||c|^lR0 dH0l^ (7F7TR-02) 

3. RFTRT ^IKH0ld f^W Rrf RdHIdoft (TpW—07) 

4. 75Rf TRT 0 JcTRcT R7JT RTfEft Rkld tr[ 

( 0 )^—28) 

2. 

fTRK did TRSRT 'ddl RH£ld0 

1. R-4) fcHfeld (0R-O1) 


R|<R|0 Tfcf TfTR RRSRT MdlRl0l'<l) 

2 . 0 ^C'< 7J?r cdN 6 lR 0 RM 0 I '<1 ( 75 W- 02 ) 

3. 'HIHH ^IKH0ld Rm R7f PldHIdoft (t^W—07) 

4. fc|0K1 (7f5W—08) 

5. TfTeF RRSRT RTftfT (tftYS-29) 

2 ft^R 040 (snTTORXJi), 1 3jcT 2018 


000 


ftxpT 

3. 

fstfSK did yRSTH Tidl ( 3 RJ ypD 

1. R- 4 ) IcHfeld (0)5-01) 


3KMdRia yLpf 00 3t?fteT0 
tRTEfrapp, ^'amid-yR-h^KMid, 

2. 4?) cdN6lR0 0140171 (0W-O2) 

3. V0T X0 (0f0-O6) 


4 )gd(d—0?—ldlM0 $<rdllq) 

4. TThTRl *IK10ld Pldd RlddldeH (0)0—07) 

5. leihH't vl0T ypftfl f^T 0FT (0fg-2l) 

6. TfTef TRST 0 ]- 00f) qqq qq (0)0—29) 

4. 

fsf^K >H HI Did) 0dl 

1. RP) fciRsid (0)5-01) 


(0000 Pi 4*10) 

2. 0TOJ07 4?f cdld6lR0 dN0Rt (015-02) 

3. TTFTRT *IKH0ld RPPT 04 PldHIdoft (010-07) 

4. fc|0Ki (0W—08) 

5. 

f%6K 4^1 'ddl 

1. RP) IcHRsId (0l5-Ol) 

2. 0TOJR 4?) STN5IR0 dH0l^ (0^5-02) 

3. f«07 dWd efT (0W—05) 

4. 7TPTRT *110014 Rf00 XR Plddldoft (4710-07) 

6. 

fsf^K M-dlhd Tldl 

1. RP) IclRsId (0)5-01) 

2. 0TOJ07 4?) ci||c|^|R 0 dH0l^ (0^5-02) 

3. fsTgTR dWd eff (0)5—05) 

4. 7TPTRT *IKH0ld fp00 XR Plddldoft (4710-07) 

5. fc|0KX (0W—08) 

7. 

fs00 3 I|L[R| 'HcJl 

1. PP) PRsId (0l5-Ol) 

2. 0X^307 4?) ci||c|£|R 0 0H0l^ (0>0-O2) 

3. TTPTRT *IKH0ld Pf00 xp) Pddldoft (47f0-O7) 

4. STTXjM W 00fcfl 00 xjq (0fg-3O) 

8. 

fsTSK mRcIjH (ddcld 30 Pl^d<p) 
00 

1. PP) IclRsId (0)5-01) 

2. 0^7 4?) 000R0 000RI (0Y0—02) 

3. vl0T X0 tf40 (010-06) 

4. 0T0T0 idl'd<t))d Pf00 xrq Pddldoft (4710-07) 

5. ■feffx0t 7)0 ypftfl ftqlq qqq qq (47)0-21) 

9. 

4745 SC/ST 0e0l u l qqiRppR) 00! 

1. PP) fciRsid (015-01) 


( 3 KMdRld) 

2. 0TOJ07 4?f ci)|c)g|R0 0 M0I7I (0W-O2) 

3. 0T0T0 Rfqq xrq RdHIdcfl (0)0-07) 

4. "R10T0 (0h5-O8) 


2 . 00T 31010 3 cfR 4^ 00 X01 RT# 0^ t, fuRcfJT dldd0h R[0 #0:- 


Syllabus for Special Paper for Mines & Geology Service (Code-28) 

i. Mines and Minerals (Development & Regulation), Act, 1957 with up to date 
amendments. 

ii. Mineral Conservation and Development Rules, 1988 with up to date amendments. 

iii. Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914. 

iv. Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules 
2016. 

v. Mines Act 1952 with up to date amendments. 

vi. Metalliferous Mines Regulation 1961 with up to date amendments. 

vii. Latest Circulars & notifications of Ministry of Environment, Forest & Climate 
Change, New Delhi. 

viii. Bihar Minor Mineral Rules, 2017. 

ix. Any other Rules notified by the Department. 

f^R TRR (3RrrarRT), I 3JcT 2018 


3 


Syllabus for Special Paper for Child Welfare Service (Code-29) 

TfTef ^ ^ 3#rf^FT/R)P|i1H/3n^T 

pq TTcf ^ fcrf^FT iflvHHI^ W - ^TTq (4M<bl k4 

^RffPT) 3rfSrf^FT", 2015, ERpj( ftTTT ^ TTf%eTT3ff qf WRT srf^fEFT, 2005, EfTcf f4dR 
vrfer^er srfSrf^FT, 2006 k4 ftpR P|i|HMei) 2010, sRlfcPP WT PmRU| srfgff^FT, 1956, 
3RpjMq f4qR yMHI£H i|)\jHI, WlillwH k4 ^TTef ^ci||R | POCSO 
(Protection of Children from sexual offences Act), 2012 

Syllabus for Special Paper for Bihar Supply Service (Code-30) 

i. The Essential Commodities Act, 1955. 

ii. The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential 

Commodities Act, 1980. 

iii. Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules, 2016. 

iv. Consumer Protection Act, 1986. 

v. The National Food Security Act, 2013. 

vi. Petroleum Act, 1934. 

vii. Bihar Trade Articles (Licenses Unification) Order, 1984. 

viii. Petroleum Amendment Rule, 2011 (Modified). 

ix. Motor Sprit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and 
Prevention of Malpractices) Order, 2005. 

x. Lubricating Oils & Greeses (Processing, Supply & Distribution Regulation) Order, 
1987. 

xi. The Liquefied petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000. 

xii. Kerosene (Restriction on Use and fixation of Ceiling Price) Order, 1993 with 
Amendment Order 2015. 

xiii. Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 
2000 . 

xiv. Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in 
Automobiles) Order, 2000. 

xv. Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015. 

xvi. Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016. 

xvii. The Bihar Consumer Protection Rules, 1987. 
xviii. The Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015. 

xix. The Food Security (Assistance to State Government) Rules, 2015. 

xx. Food Security Allowance Rules, 2015. 

xxi. Doorstep Delivery Scheme, 2016. 

xxii. The Explosive Act, 1884. 

xxiii. The Explosive Rules, 2008. 

xxiv. Decentralised Procurement Scheme. 

3. 4^4)4 NfSNfdHI WfT-2/T^0-0l(yM0)-1l/2017-2931 fappp 01.12.2017 3 faftcT 3RT 

TPff vSM'iWa '^MT3Tf eTP^ FPff I 

4. ^ flHhil 1NIKHH f^bFT ^ 'JH^Hfcl OT7T tl 

qfterT qRiRi, 

TTURU i-TEfq, f«l6K 3TT^TFJ^TR 
^IcfPT, 

'tM'M i 


3UfteEF, TlRcJIdil HsJUIIdiJ, 

o 

STRT WlfrUT TTcf 

f%TC (3FBT£TRtT) 516-57 1 + 10-#0^ftpfto I 
Website: http://egazette.bih.nic.in